top of page

Závislosti sa týkajú mužov i žien všetkých vekových, aj sociálnych skupín.
Štúdie hovoria, že na Slovensku máme cca 400-tisíc problémových konzumentov alkoholu, ďalej asi 200-tisíc ľudí zneužívajúcich lieky a približne 30-tisíc užívateľov tvrdých drog. Nezabúdajme ani na nelátkové závislosti, ako napr. gambling, workoholizmus, sex, pornografia atď. Každému kto cíti, že sa mu veci vymkli z rúk
a rozhodne sa zmeniť svoj život, sme pripravení pomôcť nasledovným spôsobom. 

1

UVEDOMIŤ SI A PRIJAŤ ZÁVISLOSŤ

Rozpoznanie a prijatie závislosti vnímame ako základnú súčasť cesty k uzdraveniu, ktorá vám umožní uskutočniť dôležité kroky smerom k trvalej zmene,
k vašej abstinencii.

2

PSYCHICKY
A FYZICKY SA STABILIZOVAŤ


Ponúkame vám štruktúrované
a pestré prostredie, v ktorom môžete získať fyzickú silu a psychickú odolnosť potrebnú na vašej ceste k zotaveniu.

3

ZVLÁDNUŤ  CHUŤ A  PREDÍSŤ RECIDÍVE

Poskytneme vám nástroje

a stratégie potrebné na to, aby ste mohli úspešne zvládať chute a minimalizovať riziko recidívy. Budeme sa venovať budovaniu odolnosti a dôvery vo vašu schopnosť zotrvať na ceste bez závislosti.

4

NAUČIŤ SA RIEŠIŤ PROBLÉMY
A KONFLIKTY

Vybavíme vás potrebnými schopnosťami konštruktívne riešiť problémy a konflikty. Spolupráca s nami vám pomôže získať sebadôveru
a zručnosti, vďaka ktorým budete môcť čeliť životným výzvam.

5

NAUČIŤ SA RELAXOVAŤ A ŽIŤ
V PRÍTOMNOSTI


Počas pobytu sa naučíte rozvíjať cennú schopnosť relaxácie a všímavosti, ktoré vám umožnia spojiť sa 
s prítomným okamihom, podporia pocit pokoja a vnímania seba samého.

6

BUDOVAŤ SOCIÁLNE VÄZBY

Poskytneme vám nástroje

a poradenstvo pre budovanie bezpečných a zmysluplných sociálnych a komunitných väzieb, ktoré sú nevyhnutné pre trvalú podporu a úspešný návrat do každodenného života.

7

PODPORÍME VÁS
V OSOBNOM RASTE


Našim poslaním je posilniť vás v osobnom raste a preberaní zodpovednosti. Čas strávený u nás bude zameraný na sebarozvoj a budovanie pevných základov pre plnohodnotný život v rámci procesu zotavenia.

8

ROZVÍJAŤ SEBAREFLEXIU

Pomocou rozvíjania komunikačných schopností

a sebareflexie získate schopnosť hlbšieho náhľadu do svojho vnútorného sveta myšlienok
a emócií, čo vám pomôže pri budovaní zdravších medziľudských vzťahov
a povedie vás k hlbšiemu porozumeniu sebe samému.

9

ZAPOJIŤ RODINU
DO ZOTAVOVANIA


Budovanie silného podporného systému zapojením vašej rodiny a vašich blízkych do procesu zotavenia považujeme
za dôležité pre podporu porozumenia a prepojenia medzi všetkými členmi vám blízkeho okruhu ľudí.

bottom of page