top of page
Ak ste sa rozhodli dobrovoľne riešiť svoju závislosť, predkladáme vám základnú náplň pobytu v našom centre.
Dĺžku pobytu si stanovíte sami, podľa svojich potrieb, možností a dosiahnutých cieľov na základe vášho individuálneho plánu.  Kedykoľvek počas pobytu môžete požiadať o jeho predĺženie. Cena za 1 deň pobytu je 150 €.
Cena za dvojmesačný pobyt je uvedená so zľavou 400 €.
stvorlistok2.jpg
VÝHODNÝ OSEMTÝŽDŇOVÝ PROGRAM
 
 • 240 hodín štruktúrovanej práce s klientom podľa denného programu
  a individuálneho plánu,
 • individuálne poradenstvo so psychológom,
 • základné a špeciálne sociálne poradenstvo,
 • skupinové sedenia s odborníkmi,
 • individuálne plánovanie pobytu,
 • arteterapia a rôzne iné druhy terapíí podľa denného programu,
 • práca s cravingom a relapsom,
 • nácvik komunikačných zručností,
 • relaxácia a voľnočasové aktivity,
 • tématické workshopy,
 • práca s rodinou a blízkymi v prípade záujmu klienta,
 • strava a ubytovanie,
 • 24 hodinová prítomnosť odborného personálu,
 • plánovanie následnej starostlivosti,
 • činnosti, postupy a metódy podľa zverejneného akreditovaného programu centra.
   
Cena osemtýždňového pobytu je 8000 €.
stvorlistok1.jpg
ZÁKLADNÝ ŠTVORTÝŽDŇOVÝ PROGRAM
 
 • 120 hodín štruktúrovanej práce s klientom podľa denného programu
  a individuálneho plánu,
 • individuálne poradenstvo so psychológom,
 • základné a špeciálne sociálne poradenstvo,
 • skupinové sedenia s odborníkmi,
 • individuálne plánovanie pobytu,
 • arteterapia a rôzne iné druhy terapíí podľa denného programu,
 • práca s cravingom a relapsom,
 • nácvik komunikačných zručností,
 • relaxácia a voľnočasové aktivity,
 • tématické workshopy,
 • práca s rodinou a blízkymi v prípade záujmu klienta,
 • strava a ubytovanie,
 • 24 hodinová prítomnosť odborného personálu,
 • plánovanie následnej starostlivosti,
 • činnosti, postupy a metódy podľa zverejneného akreditovaného programu centra.
​Cena štvortýždňového pobytu je 4200 €.
bottom of page