top of page
Spoluzávislosť sa týka ľudí, ktorí sú určitým spôsobom prepojení
s osobami trpiacimi závislosťou. Jedná sa o životných partnerov, rodičov, súrodencov, kamarátov, spolupracovníkov
a ďalších ľudí. Spoluzávislá osoba je aj záchranárom, aj prenasledovateľom sebe blízkej závislej osobe. Je zároveň obeťou patologického vzťahu, ktorý takmer nič nedáva, ale veľa stojí.
Muzazena.jpg
NAJČASTEJŠIE PREJAVY SPOLUZÁVISLOSTI
 • koncentrácia na správanie závislej osoby
 • obmedzovanie vlastných potrieb a hodnôt
 • prevzatie a rozvíjanie systému ilúzií
 • popieranie, racionalizácia, negácia - on/ona nie je závislý/á
 • poruchy emočného života - emočný chaos
 • striedanie nálad, depresívne a úzkostné stavy
 • poruchy poznávacích činností - strata životného zmyslu a smeru
 • nerealistické očakávania
 • rast tolerancie k deštrukcii, psychosomatické poruchy
 • možná vlastná závislosť či duševná prázdnota
N4J_2258.jpg
NAŠA POMOC SPOLUZÁVISLÝM
Ponúkame Vám možnosť odborných konzultácií, ktoré si kladú za cieľ:
 • nepopierať realitu je prvým krokom k uzdraveniu spoluzávislého
 • prijímať a chápať situáciu takú, aká je
 • prijať pravdu o svojich vzťahových postupoch
 • prežiť hnev a pripustiť si spoluzávislosť
 • dospieť k citovému zmiereniu, odpusteniu a pracovať na zmene
 • znovuzískať sebavedomie a sebaúctu
 • schopnosť rozpoznať manipulácie a nepodľahnúť im
 • vytýčiť hranice vo vzťahu so závislou osobou
 • získať vedomosti ako pomôcť závislému, no najmä sám sebe
bottom of page