fbpx
Archa Harmony 1823 - Archa Harmony

Archa Harmony

Bezpečné miesto prekonávania vašej závislosti, či ide o látkovú alebo nelátkovú závislosť.

Poslaním centra je poskytnúť vám diskrétne útočisko, ak ste sa dobrovoľne rozhodli zbaviť závislosti.

Akreditovaný program ponúka možnosť vypracovať váš individuálny plán pobytu a previesť vás procesom prekonávania závislosti.

Cieľom odborného tímu je ukázať vám cestu k zmene životného štýlu, aby už závislosť neovládala váš život, ale aby ste si ho úspešne riadili sami.

Naše centrum je jedinečné nadštandardným vybavením a širokospektrálnou ponukou služieb pre vás všetkých, ktorí ste sa rozhodli pokoriť svoju závislosť.