top of page

ARCHA HARMONY je ideálnym miestom pre liečbu Vašej závislosti,

či už sa jedná o alkohol, drogy, lieky alebo nelátkové závislosti.

Sme unikátne a na Slovensku jediné centrum svojho druhu. Kladieme dôraz na diskrétnosť, individuálny prístup
a komfort pre našich klientov. Náš odbornmý tím pozostáva zo skúsených expertov, ktorí sa celoživotne profesijne
zaoberajú problematikou závislostí. Nachádzame sa v krásnom a pokojnom prostredí.

bottom of page