fbpx
Kto pomáha 2011 - Archa Harmony

Kto pomáha

Akreditovaným programom v príjemnom, tichom a pokojnom prostredí vás bude sprevádzať náš odborný tím.

Mgr. Denisa Grúberová
Riaditeľka a zodpovedná zástupkyňa, sociálne poradenstvo

MUDr. Mirko Subotič
Psychiater

PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
Individuálne a skupinové psychologické poradenstvo, rodinná terapia

Mgr. Veronika Cigániková
Individuálne a skupinové psychologické poradenstvo

PaeDr. Ľubica Varečková, PhD.
Andragogika, biblioterapia, edukácia v anglickom, ruskom a slovenskom jazyku

Mgr. Roman Repčík, PhD.
Turistika, arteterapia, biblioterapia, muzikoterapia

Prof. Júlia Sabová, akad. maliarka
Arteterapia

Mgr. Peter Neslušan
Športové aktivity v prírode, wellness, fitness

Mgr. art. Soňa Sadilková, ArtD.
Arteterapia, jóga

Pavol Tušim
Správca objektu