fbpx
Od suchého februára k trvalej abstinencii suchy februar - Archa Harmony

Od suchého februára k trvalej abstinencii

v

Slovné spojenie „suchý február“ je dnes už známym pojmom hlavne medzi ľuďmi, ktorí majú priamu alebo sprostredkovanú väzbu na konzumáciu alkoholu. Paradoxne práve tento najkratší mesiac v roku sa považuje za výzvu, test, alebo postoj, či a ako dokážeme mať pitie alkoholu pod kontrolou.

Suchý február je jednou z foriem šírenia prevencie, ktorú odporúčajú aj odborníci z oblasti medicíny. Vymenúvajú nespočetné množstvo prospešných telesných a psychických zmien u ľudí, ktorí sa aspoň počas jedného mesiaca dokážu zdržať konzumácie alkoholu. Na základe skutočností a merateľných údajov, alkohol sa tlačí do popredia ako prostriedok na otupenie citov pri odbúravaní problémov, sociálnych a existenčných starostí, vzťahových nepohôd ale aj na zaháňanie samoty, či nudy.

Abstinencia ako ochranný mechanizmus zdravia sa zameriava na ľudí, ktorých alkohol oslovil a pohltil tak, že sú od neho závislí. Je úplne jedno či ide o tvrdý alkohol, destiláty, alebo či sa pije víno, likér, alebo „len“ pivo. Záchranou života a teda jediným východiskom pri ceste späť zo závislosti na akomkoľvek alkohole je doživotná abstinencia.

Kvalita abstinencie má dva prejavy. Neproduktívna abstinencia, v prípade ktorej ide o prerušenie pitia iba na základe racionálneho rozhodnutia. Bez zmien v myslení, správaní a premeny rolových mechanizmov u závislého. Závislý v tomto type abstinencie vidí pred sebou svet tak, akoby to bol obraz za šedou clonou, ku ktorému sa nemôže dostať. Druhý typ abstinencie sa nazýva trvalá produktívna abstinencia. V tomto prípade ide o jej dodržiavanie celoživotne, doživotne. Kvalita života abstinujúceho závislého sa pozitívne mení a zmení sa aj jeho pohľad na okolitý svet. Jeho život dostane novú farbu, novú chuť, vidí a vníma veci, ktoré mu predtým unikali. Pracuje na sebe, čím postupne pozitívne mení svoju hodnotovú orientáciu, svoju pokoru, zdokonaľuje sám seba. Dopracovať sa k trvalej produktívnej abstinencii znamená dodržiavať pravidlá:

  • počúvať iných,
  • naučiť sa počúvať sám seba,
  • nevracať sa do svojej starej role,
  • sebazlepšovať samého seba,
  • likvidovať drogové asociácie,
  • prijať všetky pravidlá abstinencie.

V širšom kontexte môžeme uvažovať o abstinencii ako o zmene životného štýlu, ktorého výsledkom je trvalá abstinencia. Abstinencia prijatá ako životný štýl je výsledkom vonkajších faktorov pôsobiacich na subjekt. Avšak na jedinca môže byť zo strany jeho okolia vyvíjaný nesmierny tlak, ktorému väčšina ľudí nie je schopná odolávať. Rozhodnutie abstinovať v tomto prípade nie je ani tak výsledkom vlastných kalkulácií, úvah a životnej nevyhnutnosti. Je spolupôsobením životnej filozofie rodinného prostredia, výchovy, rodiny, hodnotovej orientácie, postojov, vlastných skúseností a motivácie abstinujúceho. Či už chceme prijať abstinenciu ako životnú nevyhnutnosť, alebo ako životný štýl, nezostáva nám nič iné, len v abstinenciu uveriť.

Dosiahnutie pozitívneho efektu a stabilizácie v abstinencii nie je vôbec jednoduché. Je život zachraňujúce, ak závislý človek pochopí ohrozenie svojho zdravia a odloží alkohol, odloží túto drogu.

Ak si uvedomujete, že ste závislý/závislá na alkohole a pochopili ste, že je najvyšší čas tento problém riešiť, sme tu pre vás.

PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
hlavná psychologička
ARCHA HARMONY Centrum prekonávania závislostí