fbpx
Komu pomáhame 1748 - Archa Harmony

Komu pomáhame

Poskytujeme bezpečný priestor pre dospelých ľudí so všetkými látkovými aj nelátkovými závislosťami vrátane alkoholu, kokaínu, liekov, opiátov, pornografie, sexu, hazardu, workoholizmu a ďalších závislostí. Kontaktujte nás, ak ste sa rozhodli riešiť svoju závislosť a cítite, že máte nižšie uvedené potreby.

Uvedomiť si a prijať závislosť.
Rozpoznanie a prijatie závislosti vnímame ako základnú súčasť cesty k uzdraveniu, ktorá vám umožní uskutočniť dôležité kroky smerom k trvalej zmene, k vašej abstinencii.

Psychicky a fyzicky sa stabilizovať.
Ponúkame vám štruktúrované a pestré prostredie, v ktorom môžete získať fyzickú silu a psychickú odolnosť potrebnú na vašej ceste k zotaveniu.

Rozvíjať zručnosti pre zvládanie cravingu a predchádzanie relapsu.
Poskytneme vám nástroje a stratégie potrebné na to, aby ste mohli úspešne zvládať chute a minimalizovať riziko recidívy. Budeme sa venovať budovaniu odolnosti a dôvery vo vašu schopnosť zotrvať na ceste bez závislosti.

Naučiť sa riešiť problémy a konflikty.
Vybavíme vás potrebnými schopnosťami konštruktívne riešiť problémy a konflikty. Spolupráca s nami vám pomôže získať sebadôveru a zručnosti, vďaka ktorým budete môcť čeliť životným výzvam.

Naučiť sa relaxovať a vnímať prítomný okamih.
Počas pobytu sa naučíte rozvíjať cennú schopnosť relaxácie a všímavosti, ktoré vám umožnia spojiť sa s prítomným okamihom, podporia pocit pokoja a vnímania seba samého.

Podporiť pri budovaní bezpečných sociálnych a komunitných väzieb.
Poskytneme vám nástroje a poradenstvo pre budovanie bezpečných a zmysluplných sociálnych a komunitných väzieb, ktoré sú nevyhnutné pre trvalú podporu a úspešný návrat do každodenného života.

Podporiť pri osobnostnom raste a preberaní zodpovednosti.
Naším poslaním je posilniť vás v osobnostnom raste a preberaní zodpovednosti. Čas strávený u nás bude zameraný na sebarozvoj a budovanie pevných základov pre plnohodnotný život v rámci procesu zotavenia.

Rozvíjať komunikačné zručností a sebareflexiu.
Pomocou rozvíjania komunikačných schopností a sebareflexie získate schopnosť hlbšieho náhľadu do svojho vnútorného sveta myšlienok a emócií, čo vám pomôže pri budovaní zdravších medziľudských vzťahov a povedie vás k hlbšiemu porozumeniu sebe samému.

Zahrnúť rodinu a blízkych do zotavovania.
Budovanie silného podporného systému zapojením vašej rodiny a vašich blízkych do procesu zotavenia považujeme za dôležité pre podporu porozumenia a prepojenia medzi všetkými členmi vám blízkeho okruhu ľudí.

Pomoc pri stanovení krátkodobých a dlhodobých cieľov.
Pomôžeme vám pri vytváraní dosiahnuteľných krátkodobých a dlhodobých cieľov, ktoré podnecujú osobný rast a životnú spokojnosť. Poskytneme vám nástroje pre víziu lepšej budúcnosti a ukážeme vám zmysluplné kroky vedúce k jej dosiahnutiu.