fbpx
Cenník 2123 - Archa Harmony

Cenník

Ak ste sa rozhodli dobrovoľne riešiť svoju závislosť, predkladáme vám základnú náplň pobytu v našom centre. Dĺžku pobytu si stanovíte sami, podľa svojich potrieb, možností a dosiahnutých cieľov na základe vášho individuálneho plánu. Kedykoľvek počas pobytu môžete požiadať o jeho predĺženie.

Základný štvortýždňový program

Obsahom programu je
120 hodín štruktúrovanej práce s klientom podľa denného programu a individuálneho plánu,
individuálne poradenstvo so psychológom,
základné a špeciálne sociálne poradenstvo,
skupinové sedenia s odborníkmi,
individuálne plánovanie pobytu,
arteterapia a rôzne iné druhy terapíí podľa denného programu,
práca s cravingom a relapsom,
nácvik komunikačných zručností,
relaxácia a voľnočasové aktivity,
tématické workshopy,
práca s rodinou a blízkymi v prípade záujmu klienta,
strava a ubytovanie,
24 hodinová prítomnosť odborného personálu,
plánovanie následnej starostlivosti,
činnosti, postupy a metódy podľa zverejneného akreditovaného programu centra.

Cena štvortýždňového pobytu je 4500 €.
Pre klientov, ktorí nastúpia na pobyt v januári a vo februári 2024 ponúkame zľavu na štvortýždňový program vo výške 15%.

Výhodný osemtýždňový program 

Obsahom programu je
240 hodín štruktúrovanej práce s klientom podľa denného programu a individuálneho plánu,
individuálne poradenstvo so psychológom,
základné a špeciálne sociálne poradenstvo,
skupinové sedenia s odborníkmi,
individuálne plánovanie pobytu,
arteterapia a rôzne iné druhy terapíí podľa denného programu,
práca s cravingom a relapsom,
nácvik komunikačných zručností,
relaxácia a voľnočasové aktivity,
tématické workshopy,
práca s rodinou a blízkymi v prípade záujmu klienta,
strava a ubytovanie,
24 hodinová prítomnosť odborného personálu,
plánovanie následnej starostlivosti,
činnosti, postupy a metódy podľa zverejneného akreditovaného programu centra.

Cena osemtýždňového pobytu je 8000 €.
Pre klientov, ktorí nastúpia na pobyt v januári a vo februári 2024 ponúkame zľavu na osemtýždňový program vo výške 10%.