fbpx
Ako pomáhame 1982 - Archa Harmony

Ako pomáhame

Uplatňujeme osem princípov, ktorými pomáhame prekonávať závislosti klientov.

Bezpečie
Vytvárame podmienky pre pocit bezpečia a úprimné prijatie svojho prežívania.

Empatia 
Pre podporu zotavenia a rastu pristupujeme ku klientom s pochopením a láskavosťou.

Holistický prístup
Veríme, že komplexné uzdravenie je možné len prepájaním fyzického, psychologického, sociálneho a duchovného rozmeru.

Individuálna starostlivosť
Pre úspešné zotavenie prispôsobujeme plány pobytu v centre individuálnym potrebám každého klienta.

Spolupráca
Poskytujeme komplexnú a koordinovanú starostlivosť v úzkej spolupráci s klientmi, ich rodinami a našimi odborníkmi.

Celoživotné zotavenie
Poskytujeme nástroje a výhľady pre trvalé pozitívne zmeny, aj zručnosti pre zvládanie relapsu a plánovanie následnej starostlivosti.

Komunita
Rozvíjame spolupatričnosť a prepájame klientov s podpornými skupinami, ktoré posilňujú dlhodobé zotavenie.

Inovatívnosť
Aktívne sledujeme pokroky v prekonávaní závislostí a ponúkame najúčinnejšie a najmodernejšie spôsoby terapie.

Podrobnosti o podmienkach prijatia, dennom programe, uplatňovaných odborných metódach a relaxačných aktivitách nájdete na tomto odkaze.